TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Đăng lúc: 09:45, 25/04/2013

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2013

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa có Văn bản số 2492/BGDĐT-CTHSSV gửi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thực hiện “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2013.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau: Thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 29-4 đến ngày 6-5-2013 và duy trì đến hết ngày Môi trường thế giới (5-6-2013). Chủ đề hưởng ứng cuộc thi là “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”.

Về các hoạt động hưởng ứng, Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh và thực hành vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên. Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải... trong và ngoài nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.