Hướng dẫn phụ huynh cài đặt xem camera mới
Đăng lúc: 15:54, 14/03/2017

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH XEM CAMERA BẰNG ĐIỆN THOẠI

Tải phần mềm vMEyeSuper (v2.4.2)

Cài đặt xong-> khởi động phần mềm

Chọn mục Device list à bấm dấu +

Devicename: Tùy ý phụ huynh đặt tên

Connection: IP/Domain

IP/Domain: mamnon20-11.dyndns.tv

TCP Port: 34567

User name:………………(như cũ)

Password:……………….(như cũ)

Sau khi cài đặt xong Lưu: OK

Lưu xong chọn Back : trở về màn hình chính của phần mềm:

 để xem camera Chọn mục: Live preview

Lưu ý phụ huynh : Xem mặc định theo lớp bé học (bấm phòng khác sẽ bị lỗi không xem được)

Nhà trẻ : chỉ xem được camera số 01(lớp học), số 06(sảnh ăn), số 09( sân)

Mầm: chỉ xem được camera số 04(lớp học), số 06(sảnh ăn), số 7 (hành lang), số 09( sân)

Chồi: chỉ xem được camera số 02, 03 (lớp học), số 06(sảnh ăn), số 7 (hành lang), số 09( sân)

Lá: chỉ xem được camera số 05, 08(lớp học), Số 12(hành lang) , số 06(sảnh ăn), số 09( sân)

 

(gặp vấn đề khó khăn khi cài đặt Phụ huynh liên hệ văn phòng trường)