QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
Đăng lúc: 07:15, 16/03/2012
 

       

      UBND QUẬN THỦ ĐỨC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    TRƯỜNG MẦM NON 20-11

    Số: 01/2011/QĐ-MN20-11

                                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng  07  năm 2011

 

QUY ĐỊNH

VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁC BỘ PHẬN, PHÒNG BAN, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

 

-           Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

-           Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008

-    Căn  cứ Quyết định Số : 41/2008/QÐ-BGDÐT của Bộ Giáo dụcc và  Đào tạo ngày 25/07/2008 về  Quy chế tổ chức và  hoạt động trường mầm  non

-    Căn cứ Điều lệ Trường Mầm Non 20 -11.

 

Trường Mầm Non 20 - 11 ban hành Quy định về lề lối làm việc của các bộ phận,  cán bộ, gíao viên và nhân viên  khối hành chính như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Quy định này áp dụng cho các bộ phận, khối lớp, phòng ban trong trường và cán bộ, nhân viên toàn trường bao gồm cán bộ lãnh đạo trường, cán bộ lãnh đạo phòng, phụ trách bộ phận, nhân viên ở các phòng ban, bộ phận và toàn thể giáo viên.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

A. Đối với cán bộ, nhân viên  theo chế độ làm việc hành chính:

1. Toàn thể cán bộ, viên chức khối hành chính nghiêm túc thực hiện chế độ làm việc 5 ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6:

-    Bộ phận cấp dưỡng :

-           Bắt đầu                       : Từ 05 giờ 30

-           Kết thúc                      : Lúc 15 giờ 30

-           Tập thể giáo viên

-           Bắt đầu                       : Từ 06 giờ 30

-           Kết thúc                      : Lúc 17 giờ

-           Các bộ phận và phòng ban khác

-           Buổi sáng                   : Từ 06 giờ 30 đến 11 giờ 30

-           Giờ nghỉ trưa phải phân công ít nhất 01 cán bộ hoặc nhân viên trực.

-           Buổi chiều      : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

-    Bộ phận bảo vệ làm việc liên tục 24/24 giờ được sắp xếp trực đêm theo ca. Thời gian đón trả trẻ luôn đảm bảo có tối thiểu 02 bảo vệ. Thứ 7  và  Chủ nhật được được luân phiên nghỉ nhưng phải đảm bảo có 01 bảo vệ trực tại trường.

-  Tòan thể cán bộ, giáo viên và nhân viên khác làm việc vào ngày thứ 7, chủ nhật theo yêu cầu của đơn vị và được Hiệu trưởng duyệt sẽ được chi trả tiền ngoài giờ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

2.  Khi thực hiện chế độ tuần làm việc 5 ngày trong tuần, các bộ phận, phòng ban và tất cả cán bộ, giáo viên và  nhân  viên  nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau:

2.1. Thực hiện nghiêm chỉnh thời gian làm việc và kỷ luật lao động. Tuyệt đối không sử dụng thời gian lao động để làm việc cá nhân, nói chuyện riêng, chơi game.

Riêng bộ phận Bảo vệ  có quy định thêm như sau:

- Bảo vệ không được rời khỏi vị trí trong ca trực của mình; phải chú ý tư thế khi ngồi làm việc; phải mặc đúng trang phục theo quy định khi làm việc; phải luôn quan sát toàn trường, tuyệt đối không cho khách đậu xe trước cổng trường.

-  Bảo vệ khi tiếp xúc với khách vào liên hệ công tác phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, tận tình hướng dẫn khách vào liên hệ đúng bộ phận cần làm việc; tuyệt đối không để khách tự tiện đi vào trường.

-  Văn phòng phải đảm bảo văn minh, sạch đẹp, an toàn.

2.2. Hoàn thành khối lượng công việc được giao theo đúng thời gian quy định, bảo đảm số lượng, chất lượng và hiệu quả. Các văn bản được giao đánh máy hoặc biên soạn phải đảm bảo tính chính xác về nội dung, hình thức trình bày đẹp, tính thẩm mỹ cao và không được sai chính tả. Mọi sự chậm trễ của các bộ phận, phòng ban và cá nhân phải có lý do chính đáng.

- CBNV phải tuyệt đối bảo mật các thông tin của đơn vị khi chưa được công bố.

2.3. Bảo đảm giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề nghị của các cá nhân, đơn vị khác trong trường theo quy định như sau:

- Các yêu cầu, đề xuất của cán bộ, giáo viên, nhân viên, bộ phận  và các phòng ban khác phải được giải quyết trong ngày. Nếu sau khi xem xét mà chưa thể giải quyết được trong ngày, phải nói rõ bao giờ giải quyết, nhưng tối đa không quá 3 ngày. Nếu sau 3 ngày mà chưa giải quyết được thì Ban giám hiệu phải thông báo lại cho Trưởng bộ phận, để thông báo lại cho các cá nhân đề xuất biết rõ lý do, hướng giải quyết.

- Các yêu cầu, đề xuất chính đáng của tập thể giáo viên và cán bộ, nhân viên  phải được giải quyết hoặc trả lời trong phạm vi thời gian 3 ngày (bao gồm các đề xuất trên giấy và trên mail và Website Trường).

2.4. Các bộ phận, khối lớp và phòng ban có trách nhiệm lên lịch công tác của đơn vị và cá nhân trên cơ sở Lịch công tác của trường.

2.5. CBNV khi nghỉ phép năm phải được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu trên cơ sở ý kiến đồng ý của trưởng (hoặc phó) bộ phận, phòng ban và khối lớp.

2.6. CBNV nghỉ đột xuất vì việc riêng trong phạm vi 01 ngày phải được sự chấp thuận của lãnh đạo cấp trên trực tiếp, trong một tháng nghỉ đột xuất không quá hai lần. Từ 02 ngày trở lên phải được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

2.7. CBNV trong thời gian làm việc, có nhu cầu ra khỏi trường vì việc công phải báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp. Nếu ra khỏi trường vì việc riêng phải được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên trực tiếp và Ban giám hiệu.

2.8. CBNV khi đi học các lớp bồi dưỡng hoặc nâng cao ngắn và dài hạn phải báo cáo với Trưởng (hoặc phó) bộ phận  trực tiếp và lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính hoặc Ban giám hiệu về kế hoạch đi học.

2.9. Về chế độ trực lãnh đạo phòng:

Trưởng bộ phận, phòng ban và khối lớp  chịu trách nhiệm phân công trực lãnh đạo hằng ngày giữa Trưởng và Phó để giải quyết công việc các đề xuất, đề nghị của cá nhân khác trong trường.

2.10. Một số quy định chung cho các bộ phận, phòng ban và CBNV toàn trường:

- Các bộ phận và phòng ban trong toàn trường có trách nhiệm nộp báo cáo hàng tháng, quý và tổng hợp năm cho phòng Tổ chức Hành chính hoặc trực tiếp cho Ban giám hiệu trước thời gian họp giao ban 2 ngày để phòng  hoặc BGH làm báo cáo tổng hợp.

- Các bộ phận và phòng ban trong toàn trường phải đảm bảo vệ sinh chung, nơi giảng dạy và nơi làm việc,  thực hiện tổng vệ sinh phòng làm việc hàng tuần. Văn phòng, phòng học và nhà bếp  phải đảm bảo văn minh, sạch đẹp, an toàn.

- CBNV phải gửi xe tại bãi xe trường ký hợp đồng thuê; không được đậu xe trước khu vực văn phòng và không được chạy xe vào sân trường.

- CBNV nghiêm túc đảm bảo chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan. Vắng mặt phải có lý do.

- Các bộ phận, phòng ban và cá nhân trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và các vật dụng, thiết bị được cấp phát. Tuyệt đối phải tắt các thiết bị sử dụng điện và khóa cửa phòng học và phòng làm việc trước khi ra về.

- Tất cả các cá nhân trong trường có trách nhiệm thực hiện tốt quy định về phòng cháy chữa cháy.

 

B. Đối với giáo viên:

1.         Toàn thể CBGD trực tiếp tham gia giảng dạy theo sự phân công của khối lớp,  nghiêm túc thực chế độ làm việc như sau:

-           Khối lá, chồi, mầm và khối nhà trẻ :  Theo lịch sinh họat của từng khối

- CBGD phải thực hiện nghiêm túc thời gian giảng dạy; lên xuống lớp đúng thời gian quy định; trong lúc giảng dạy không nói chuyện hoặc làm riêng, không sử dụng điện thoại di động; trang phục đúng quy định.

- Khi tổ chức các hoạt động trong lớp và ngoài trời các giáo viên ( GV1, GV2 hoặc bảo mẫu ) phải phân công nhau quan sát trẻ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ.

- Khi tổ chức tham quan, dã ngoại và ngoại khoá BGH và các giáo viên phải lập kế hoạch chi tiết riêng của toàn trường, có sự phân công cụ thể của từng giáo viên, và có kế hoạch cùng với đơn vị tổ chức sao cho mang lại hiệu quả cao nhất, tránh mọi sự cố xảy ra. Trong kế hoạch phải có biện pháp xử lý sự cố như trẻ thất lạc, ngất xỉu,……

- CBGD nghỉ dạy 1 ngày phải được sự chấp thuận Trưởng (hoặc Phó) khối lớp;  từ 2 ngày trở lên phải được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

- Khối lớp có trách nhiệm phối hợp quản lý và tổng kết giờ giảng dạy của CBGD và báo cáo hàng tuần cho Ban Giám hiệu về tình hình giảng dạy.

 

2.         Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường, các bộ phận, phòng ban, khối lớp và CBGD nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau đây:

2.1.      Về chương trình giảng dạy và giáo trình môn học:

- Phó Hiệu trưởng chuyên môn xây dựng và quản lý chương trình giảng dạy trên cơ sở chỉ đạo của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo hoặc Phòng Giáo Dục Mầm Non và phải thông qua Hiệu Trưởng phê duyệt.

- Khối lớp và CBGD có trách nhiệm tổ chức biên soạn giáo án môn học; xây dựng tiến trình biểu nộp cho Phó Hiệu Trưởng chuyên môn chậm nhất 10 ngày sau khi có kế hoạch giảng dạy, triển khai thực hiện giáo án theo tiến trình biểu đã được duyệt.

- Trong trường hợp có thay đổi tiến trình giảng dạy, khối lớp và CBGD chỉ cần thông báo nội dung thay đổi cho BGH biết để theo dõi tiến trình thực hiện chủ đề, sự kiện và các nội dung khác.

- Toàn thể BGH và CBGD nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, chăm sóc, gần gủi chia sẻ với trẻ, động viên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ở lớp, trường để tạo sự hào hứng cho trẻ đến trường, lớp.

- Cặp nhật những phương pháp giảng dạy tiên tiến và hiệu quả thông qua tài liệu tự học hoặc tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn. 

2.2.      Về xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu ( lịch giảng dạy ):

* Đối với BGH:

 - Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảng dạy tại trường và liên kết với địa phương về các môn năng khiếu. Riêng ngoại ngữ ( Anh văn ) chỉ cho trẻ làm quen, nếu rổ chức giảng dạy phải sau 16 giờ. Hàng năm, kế hoạch giảng dạy chung cho cả năm phải hoàn thành vào ngày 15 tháng 08. Trên cơ sở đó triển khai kế hoạch học kỳ 1 được xây dựng chậm nhất vào ngày 05 tháng 9, học kỳ 2 vào ngày 15 tháng 12 và học kỳ hè vào ngày 15 tháng 4. Sau khi kế hoạch năm được duyệt Ban Giám hiệu phải niêm yết trên bảng thông báo và trên Website của trường. Đồng thời tổ chức hội thảo chung toàn trường

- BGH có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện thời khóa biểu của khối lớp và CBGD, tổng kết vào ngày thứ 6 để lập báo cáo tuần và tháng.

* Đối với khối lớp:

- Khối lớp gửi lịch giảng dảy tuần vào sáng thứ 6 hàng tuần để BGH niêm yết trên bảng thông báo và trên website của trường

- Khi có nhu cầu thay đổi thời khóa biểu,  thì Trưởng hoặc Phó khối lớp phải thông báo cho BGH  chậm nhất trước 01 ngày khi thực hiện theo lịch thay đổi.

- Phân công CBGD khi có Giáo viên nghỉ đột xuất hoặc thông báo BGH để bổ sung giáo viên kịp rhời..

- Đăng ký CBGD tham gia giảng dạy ttiết mẫu, tay nghề giáo viên và giáo viên dạy giỏi.

2.3.      Tổ chức dự giờ, thi giảng và báo cáo chuyên đề:

- BGH và Khối lớp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trước tuần thứ hai của tháng thứ nhất ở mỗi học kỳ. Tổ chức dự giờ, thi giảng cho CBGD của khối lớp, đảm bảo mỗi CBGD có ít nhất 1 lần dự giờ báo trước và 1 lần được dự giơ không báo trước.

- Phó Hiệu trưởng chuyên môn có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức dự giờ và thi giảng của các khối lớp, nhưng phải đuợc sự đồng ý của Hiệu trưởng.

- Khối lớp và giáo viên lập và trình cho Phó Hiệu trưởng chuyên môn kế hoạch tổ chức tiết giảng bao gồm nội dung và phương pháp thực hiện giờ giảng mẫu, dự giờ,…

Về công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- Phó Hiệu Trưởng Bán Trú lập và chịu trách nhiệm về kế hoạch chăm sóc và nuôi dưỡng ( nề nếp ăn ngủ, theo dõi sức khỏe,… ) trẻ trên cơ sở thực tế CSVC của trường, số lượng trẻ thực tế và lượng trẻ dự kiến tăng giảm. Kế hoạch phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phó Hiệu Trưởng Bán Trú có trách nhiệm xây dựng khẩu phần dinh dưỡng và lên thực đơn hàng tháng cho toàn trường đảm bảo :

o          Chống suy dinh dưỡng và béo phì;

o          Giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển hài hoà và cân đối

-   Bảo mẫu và giáo viên kết hợp tốt với phụ huynh trong công tác chăm  sóc  nuôi dưởng trẻ.

-    Cấp dưỡng đảm bảo khẩu phần ăn vệ sinh và an toàn, hợp khẩu vị và đủ chất  cho trẻ.

 

Tổ chức tuyển sinh:

* Trách nhiệm của BGH:

- Thực hiện công tác Marketing, quảng bá hình ảnh của trường để dân cư trong địa bàn biết.

- Lập kế hoạch tuyển sinh chính khoá và hè phù hợp với điều kiện thực tế của trường. Công bố mức thu cụ thể, chi tiết đến phụ huynh.

- Phân công cụ thể nhân sự  trong khâu phát – nhận hồ sơ nhập học. Thông báo thời gian phát – nhận hồ sơ theo chỉ đạo chung của Quận hoặc kế hoạch riêng của trường.

* Trách nhiệm của CBNV và Giáo viên:

- Trên tinh thần tất cả vì lợi ích của trường, CBNV và giáo viên thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh của BGH.

- Đảm bảo trẻ không bỏ lớp, bỏ trường thông qua phương pháp giảng dạy và tổ chức các hoạt động trực tiếp ở lớp. Hàng ngày những trẻ có biểu hiện khác với những sinh hoạt thường nhật trước đây, CBGD phải ghi thông báo bằng văn bản gửi cho phụ huynh nếu không tiếp xúc được trực tiếp.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, chăm sóc, gần gủi chia sẻ với trẻ, động viên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động tập thể.

- CBGD khi tiếp xúc  phụ huynh phải hoà nhã, từ tốn, lịch sự và ngôn phong xúc tích, rõ ràng và phù hợp từng đối tượng,  đảm bảo tính văn hoá trong giao tiếp.

- Quản lý và lưu (bản sao) tất cả các điểm thi học phần, thi tốt nghiệp thuộc Bộ môn mình phụ trách.

2.4.      Xét công nhận bé khoẻ bé ngoan:

- BGH phải công khai chỉ tiêu về bé khỏe bé ngoan, trên cơ sở chuẩn giáo dục mầm non và những chỉ tiêu khác do trường thiết lập phùhợp với nội dung giáo dục ở bậc mầm non.

- CBGD có trách nhiệm điểm danh, ghi sổ liên lạc đầy đủ, minh bạch về tinh thần thái độ học tập, tham gia phong trào của trẻ để xét công nhận bé khỏe bé ngoan định kỳ tháng, học kỳ và cả năm.

2.5.      Báo cáo thống kê công tác giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng:

- Phó Hiệu trưởng chuyên môn và bán trú thực hiện việc báo cáo thống kê công tác giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng từng tháng vào ngày 07 của tháng kế tiếp, học kỳ chậm nhất là 12 ngày kể tư ngày kết thúc học kỳ và cả năm châm nhất ngày 28 tháng năm.

2.6.      Tổng kết giờ năm học:

2.6.1.  Đào tạo tại trường:

* Trách nhiệm của Khối lớp:

- Tổng kết giờ giảng dạy, giờ thực hành, hoạt động,… cho khối lớp trong tháng 5 hàng năm và nộp lên cho BGH.

- Tập hợp và tổng kết giờ ngoại khoá trong năm và đề xuất cho năm tới trình Ban Giám hiệu duyệt trong tháng 9.

* Trách nhiệm BGH:

- Nhận và đối chiếu giờ giảng dạy, giờ thực hành, hoạt động, …

- Tổng kết giờ giảng dạy theo chủ đề, nội dung cụ thể,  sự kiện, giờ tổ chức lễ hội, giờ hoạt động và giờ ngoại khoá  để có hiệu chỉnh kịp thời cho niên khoá tới. Thời gian thực hiện trong tháng 7.

2.6.2.  Đào tạo liên kết:

- BGH chịu trách nhiệm về nội dung và tổng kết giờ giảng dạy năng khiếu và ngoại ngữ từng tháng để tổng kết đánh giá tiến độ và hiệu quả,  có kế hoạch hiệu chỉnh kịp thời và thông báo cho phụ huynh nếu có thay đổi giáo viên hoặc lịch học.

- Hội đồng quản trị giám sát việc tổ chức dạy – học năng khiếu tại trường, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

2.7 - Chuyển thông tin đào tạo lên trang Web của Trường:

- BGH và CBNV toàn trường có trách nhiệm cập nhật kịp thời các thông tin giảng  dạy (loại thông tin có thể công bố) lên Website của trường sau khi đã được Ban Giám hiệu ký duyệt.

 

C. Quy định về mối quan hệ làm việc trong nội bộ nhà trường:

1. Trong mối quan hệ công tác, cấp dưới phải phục tùng cấp trên (kể cả những chỉ đạo trực tiếp không có văn bản); nhân viên  phải phục tùng lãnh đạo, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; mỗi nhân viên phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trực tiếp về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Mối quan hệ giữa các đơn vị chức năng trong trường là quan hệ hợp tác, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau và phụ thuộc vào nhau vì công việc chung. Để có mối quan hệ tốt, trước hết mỗi bộ phận phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đồng thời phải hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận  khác.

3. Toàn thể CBNV có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần thiết lên lãnh đạo trực tiếp, thông qua bộ phận và phòng ban chức năng có liên quan để trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện quyết định đó. Trong trường hợp cần thiết ma BGH không giải quyết hay vượt quá thời gian giải quyết,  có thể báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị trường bằng văn bản hoặc các phương tiện khác.

 

III. XỬ LÝ VI PHẠM:

1. Vi phạm chế độ làm việc, giảng dạy, hội họp cơ quan:

- CBNV không đảm bảo chế độ làm việc  từ 2 lần trở lên trong tuần sẽ bị nhắc nhở trước khối lớp và trừ điểm thi đua; từ 4 lần trở lên trong tháng sẽ  bị xếp loại từ  trung bình trở xuống. Ngoài ra, trong một tháng nếu giờ công hành chính thiếu từ 4 giờ trở lên sẽ phải trừ lương vì thiếu giờ làm việc.

- CBNV khối hành chính vắng mặt không lý do trong thời gian làm việc 2 ngày/năm; CBNV toàn trường vắng mặt hội họp cơ quan mà không có lý do chính đáng 02 lần/năm chỉ xếp loại thi đua trung bình.

- Toàn thể CBNV  nghỉ 1 ngày không phép sẽ trừ 02 ngày phép trong năm.

- CBGD trong tháng lên xuống lớp không đúng giờ mà không có lý do chính đáng: lần 1 sẽ được Trưởng (hoặc phó) khối lớp nhắc nhở; vi phạm lần thứ 2 sẽ bị trừ  điểm thi đua và  vi phạm lần thứ 3  xếp loại trung bình, nếu vi phạm quá 5 lần sẽ bị trừ 02 ngày lương trong tháng.

- CBGD mặc trang phục lên lớp không đúng quy định: lần 1  sẽ được Trưởng (hoặc phó) khối lớp nhắc nhở; vi phạm lần thứ 2 sẽ bị trừ điểm thi đua và vi phạm lần 3 trở lên sẽ bị xếp loại trung bình trở xuống. Nếu vi phạm 05 lần trong tháng hoặc 10 lần trong năm sẽ không xét khen thưởng vào dịp tết cổ truyền.

2. Vi phạm các quy định khác:

- Tòan thể CBNV vi phạm các khỏan trong Phần II của Quy định này tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật như sau: 1 lần: nhắc nhở; 2 lần: phê bình trước đơn vị; 3 lần trở lên không được đề nghị xét danh hiệu thi đua năm học.

- Các bộ phận, phòng ban trong trường vi phạm  mục A  và B , phần II của Quy định này (qua sự phản ánh của các bộ phận khác hoặc cá nhân) tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý từ hình thức phê bình đến không được đề nghị xét danh hiệu thi đua tập thể. Việc nộp báo cáo quý của đơn vị, nếu không nộp 2 lần trở lên sẽ không được xét danh hiệu thi đua tập thể. Riêng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ, cá nhân sẽ bị xử lý từ hình thức khiển trách đến buộc thôi việc.

- Cán bộ lãnh đạo bộ phận không thực hiện đúng chế độ trực lãnh đạo hằng ngày  theo quy định tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đơn vị phê bình và đề nghị Hội đồng thi đua không xét danh hiệu thi đua các cấp.

- Vi phạm quy định về tiến độ thực hiện đối với công tác giáo dục  tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật như sau: 1 lần : nhắc nhở; 2 lần: phê bình trước đơn vị và 3 lần  sẽ bị xếp loại thi đua trung bình trở xuống.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1.  Các đơn vị, cá nhân trong trường có trách nhiệm thực hiện tốt Quy định này.

2.  Phòng Tổ chức Hành chính hoặc  phụ trách  khối  văn phòng tổ chức ghi nhận chính xác giờ làm việc cho CBNV khối hành chính; hàng tháng báo cáo cho Hiệu trưởng và cho các đơn vị.

3.  Phụ  trách khối  lớp hoặc BGH có trách nhiệm ghi nhận giờ lên xuống lớp, tình hình giảng dạy của CBGD; nếu là Phụ trách khối lớp thì hàng tháng báo cáo cho BGH.

4. Cán bộ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính xác việc chấm công hàng ngày và buộc phải ghi nhận những lần cho phép CBNV nghỉ hoặc đi công tác, để đối chiếu khi cần thiết.

5.  Quy định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

 

                                                                                                                                        TM. HĐQT TRƯỜNG MẦM NON 20-11

                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                  Th.S. HÀ VĨNH THỌ

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo)

- BCH công đoàn (để phối hợp)

- Các bộ phận trong trường (để t/hiện)

- Lưu VP trường.