Truyện chủ đề bản thân
Đăng lúc: 02:59, 12/01/2012
 

MỖI NGƯỜI MỖI VIỆC   

( Sưu tầm : Cô Trần Thị Thiên Lý )     

 

   Một gia đình nọ có rất nhiều anh, chị, em. Họ sống với nhau vui vẻ, đầm ấm. Nhưng một hôm nọ, họ cãi nhau. Ai cũng cho là mình lam việc nhiều nhất.  

  Mắt nói :  

  - Tôi suốt ngày phải nhìn.  

  Tai nói:    

  - Tôi suốt ngày phải nghe.    

 Tay nói:    

 - Tôi vẽ, tôi giặt, tôi quét nhà…  

 Chân nói :  

 - Tôi đi, tôi chạy, tôi nhảy…      

 Và tất cả cùng kêu lên :      

- Miệng chẳng làm gì cả suốt ngày chỉ ăn và uống !    

Miệng nghe vậy thì buồn lắm. Nó chẳng buồn ăn,uống gì nữa và  im lặng bỏ đi nằm. Hết một ngày, cả nhà ai cũng mệt và buồn, không ai muốn làm việc nữa.

Mắt lên tiếng :       

- Không hiết vì sao hôm nay tôi mệt  không muốn nhìn nữa.    

Tai cũng nói :      

- Tôi chẳng muốn nghe.    

Chân uể oải kêu lên:      

- Tôi không chạy được nữa.  

 Lúc này mọi người mới sực nhớ ra : “Từ sáng đến giờ, Miệng không ăn gì cả!”.      

Chợt nhớ đến cuộc cãi vãi hôm trước, tất cả cùng nói:      

- Chúng ta đã trách nhầm bạn Miệng rồi ! Chúng tam au đến xin lỗi bạn ấy ngay đi ! Rồi tất cả vội vãi đi gọi Miệng dậy và mang thức ăn đến :      

- Bọn mình xin lỗi cậu. Cậu mau ăn uống đi!    

- Bây giờ Miệng mới chịu ăn. Sau khi Miệng ăn uống xong, tất cả tự nhiên thấy khỏe hẳn lên, cùng vui vẻ cười đùa.        

 Từ đó trở đi tất cả gia đình Mắt, Mũi, Tai, Miệng …sống với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. mỗi người một việc họ vui vẻ với công việc của mình.                                                                                                                                                

    Lê Thị Thu Hương (sưu tầm)