LỊCH SINH HOAT NGÀY
Đăng lúc: 04:46, 07/03/2012
 

THỜI GIAN BIỂU -  MẪU GIÁO & NHÀ TRẺ

 

 

THỜI GIAN

 

PHÚT

 

THỨ HAI - THỨ SÁU

 

 

 

 6g45 – 7g00

 

15

 

Họp mặt đón trẻ

 

7g00 – 7g15

 

15

 

Tập thể dục

 

7g15 – 8g00

 

45

 

Ăn sáng – Điểm danh

 

8g00 – 8g45

 

45

 

Hoạt động học  

 

8g45 – 9g30

 

45

 

Uống sữa – Hoạt động chơi theo nhóm ở các góc

 

9g30 – 10g00

 

30

 

Hoạt động ngoài trời

 

10g00 – 11g45

 

60

 

 Sinh hoạt chung  + Vệ sinh – Ăn trưa

 

11g45 – 14g00

 

135

 

Vệ sinh – Ngủ trưa

 

14g00 – 15g00

 

60

 

Vệ sinh – Sinh hoạt chiều

 

15g00 – 16g00

 

60

 

ăn xế -Chuẩn bị về

 

16g00 – 17g00

 

60

 

Trả trẻ - Học ngoại khóa