Kế hoach tuần 1/T11 NT 25-36th
Đăng lúc: 10:11, 02/11/2015

                                               Kế hoach tuần 1/T11 NT 25-36th

                                              CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH BÉ YÊU

                                        Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 06/11/2015

HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

ĐÓN TRẺ

Chơi theo ý thích  - Tập thể dục sáng - Ăn sáng - Điểm danh

Môû chuû ñeà: Troø chuyeän: về cơ thể  .- Trò chuyện với trẻ về tên của các giác quan trên cơ thể. - Trò chuyện với trẻ về màu sắc của quần áo trên trẻ.

HOẠT ĐỘNG HỌC

Thể dục Đi có mang theo vật

  

NBPB: Người thân trong gia đình bé yêu

Âm nhạc: Hát “Cả nhà thương nhau”

Kể chuyện:

“Mẹ tắm cho bé”

Hoạt động với đồ vật:

Chơi lồng hộp

 

CHƠI  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

NỘI DUNG

CHUẨN BỊ

TIẾN HÀNH

Âm nhạc

Đĩa nhạc, đầu đĩa, TV…

Bé múa hát theo nhạc

Xây dựng

Các hình vuông, chữ nhật, tròn lam bằng nhựa…

Cô hướng dẫn cho trẻ, xếp khuôn viên sân trường của bé.

Chơi thả bóng

Bóng to , bóng nhỏ 

Cho trẻ thả bóng to vào lồng to, bóng nhỏ vào lồng nhỏ.

Góc học tập

 

Dây, hạt.

 

Cô hướng dẫn cho trẻ cách xâu hạt

Gia đình

Chén, muỗng, búp bê…

 Cô cùng bé cho em ăn.

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Th 2

QSTN: Ñi daïo döôùi boùng maùt caây xanh TCVĐ: Cây dừa=Chơi tự do: Cầu tuột, xe lắc

Th 3

QSXH: Caùc baïn vui chôi- TCVĐ: Cáo và thỏ- GDLĐ: Nhặt lá

Th 4

QSTN:Caây ñu ñuû- TCVÑ: Caây döøa-Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột…

Th 5

QSXH: Tưới cây- TCVĐ: Trời nắng, trời- GDLĐ: Nhặt lá

Th 6

QSTN: Cây mận- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.- GDLĐ: Nhặt lá

GIỜ ĂN

-          Taäp töï vaøo baøn aên-Taäp caàm muoãng xuùc aên- Ăn không nói chuyện.- Không làm đổ cơm ra bàn

GIỜ NGỦ

-          Taäp beù ñi veä sinh ñuùng choã, röûa tay khi bẩn

-          Bé không nói chuyện trong giờ ngủ- Bé biết phụ cô cấp nệm,gối.

SINH HOẠT CHIỀU

-          Hát các bài hát bé đã học.- Đọc lại các bài thơ bé đã học.

-          Giáo dục bé rửa tay trước khi ăn và khi tay bẩ- Giáo dục bé biết chào cô và biết chào ba mẹ khi học về

TRẢ TRẺ

-          Trao đổi với phụ huynh một số vấn đề của bé ở trường

-          Trao đổi với phụ huynh về việc giử thuốc cho trẻ

NHẬN

XÉT